Presentació

AFNE (Units a Etiòpia) és l’Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia. Es va fundar en una reunió celebrada a Barcelona el dia 19 de setembre de 2003 per part d’un grup de famílies adoptants en aquest país africà.

AFNE té per finalitat donar suport a les famílies adoptants en tots els aspectes relacionats amb la postadopció i col.laborar en projectes de cooperació a Etiòpia orientats a la infància per tal de millorar-ne les condicions de vida. Actualment, la cooperació se centra en el projecte d’un centre maternoinfantil a Muketuri, Etiòpia.

L’associació té actualment 304 socis i sòcies.

AFNE està inscrita en el Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 28861-secció 1a. AFNE ha estat declarada d’utilitat pública per resolució JUS/3230/2009 de 12 de novembre, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. publicada en el DOGC (núm. 5511) en data 23 de novembre de 2009.
AFNE està inscrita també en el Registre d’Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament, gestionat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, amb data 20 de març de 2009 i número d’inscripció 307. AFNE està reconeguda com a ONG pel govern etíop i inscrita amb el número de llicència 2639 pel Ministeri de Justícia d’aquest país.

Actualment, la Junta Directiva la formen:
– ANNA CANALS GONZÀLEZ, presidenta
– CRISTINA POU MATARRANZ, secretària
– ERMIAS MEBRATE MENGISTU,  tresorer
– Vocals: Enric Mor, Meritxell Coll,  Rosa Nolla i Sílvia Guirado.

Estatuts d’AFNE en format pdf.

La seu social d’AFNE és a Barcelona:
Avinguda Diagonal 365, 1er 2ª
08037 Barcelona
Tel.: 93 488 34 45  (de dilluns a divendres, de 10h a 13h)
c.e.: gestio@afne.org