Projecte per a l’educació de les nenes

El projecte “Crowd sourcing-girls: un enfocament basat en la comunitat per reduir les taxes d’abandonament en escoles secundàries d’Etiòpia i Tanzània” es va iniciar el juliol de 2011 amb fons de la Fundació Packard. Aquest projecte, que abasta un període de tres anys (2011-2014) per un import total de 1,5 milions de dòlars, dividit en parts iguals entre els dos països, pretén donar suport a les nenes en el període crític de transició de l’educació primària a la secundària, amb l’objectiu de mitigar l’abandonament escolar i garantir la permanència de les nenes a les escoles.

A Etiòpia, el projecte va ser llançat oficialment el 7 de març de 2012 pel Govern d’Etiòpia amb la UNESCO i la Fundació Packard. El projecte té com a objectiu millorar els resultats d’aprenentatge de més de 1.000 nenes de deu escoles secundàries de l’Estat Regional de Benishàngul Gumz, on hi ha una gran disparitat entre nens i nenes. També s’han inclòs tres escoles a la regió Amhara, per permetre l’intercanvi d’experiències, bones pràctiques i lliçons apreses entre les dues regions.

El projecte se centra en el desenvolupament de les competències de les nenes en les habilitats clau de la vida, posant en marxa grups d’aprenentatge amb suport entre iguals, creació d’espais segurs a les escoles, involucrant als nens en la promoció de l’aprenentatge de les nenes, i involucrant a les nenes per identificar i abordar els principals obstacles cap a la finalització de l’educació secundària. Aquest enfocament innovador inclou la mentalització a mestres, directors i personal no docent sobre les qüestions sensibles del gènere en la pràctica escolar. També consisteix en la construcció de ponts amb els pares i la comunitat amb la finalitat d’enfortir les accions empreses des de l’escola i retenir efectivament a les nenes en l’educació.

Les activitats previstes a les deu escoles situades en Benishàngul, així com les de la Regió Amhara, es van iniciar finalment entre maig i juny de 2012.

Ref.: Unesco