Adoptar

Una de les branques importants d’AFNE és l’adopció en tota la seva dimensió.

Com a Associació de famílies adoptants, dins la web hem volgut proporcionar informació que creiem que pot ser útil a qualsevol persona interessada en l’adopció-post adopció a Etiòpia.

No som una ECAI ni una ICIF, però aquí hi trobareu informació: per a fer el viatge d’adopció, sobre la salut dels nens i nenes i sobre la post adopció (recerca d’orígens, viatge de retorn, dificultats,…). Esperem que us sigui d’utilitat.

Actualització Juny 2017:
Actualment Etiòpia ha suspès totes les adopcions internacionals.