Ajuts a les famílies

Ajuts per a famílies en què s’hagi produït un naixement, adopció, tutela o acolliment

Per tal de donar suport econòmic a les famílies amb infants nouvinguts per raó de l’atenció que aquestes hi dediquen i per tal de prevenir situacions de vulnerabilitat, es convoquen aquests ajuts econòmics al naixement, adopció, tutela o acolliment produïts a partir del dia 30 de juliol i fins al 31 de desembre de 2011 (ambdues dates incloses) a famílies que no superin un determinat nivell d’ingressos.

Termini: 31 de desembre de 2011

PDF amb les bases dels ajuts